Ինչո՞վ են տարբերվում պատշգամբներն ու լոջիաները:

Պատշգամբը գտնվում է շենքի արտաքին կողմում և դրսից կախված է, իսկ լոդժան հենց շենքի մի մասն է կազմում և դրա շնորհիվ ջերմությունը լավ է պահում: Ի տարբերություն պատշգամբի, լոդժայի մակերեսն ավելի մեծ է: